فروشگاه تخصصی برقی جات | فروشگاه آنلاین لوازم روشنایی ، برق صنعتی ، برق ساختمانی و لوازم الکترونیک | فروش کالای برق بصورت عمده

فروشگاه تخصصی برقی جات | فروشگاه آنلاین لوازم روشنایی ، برق صنعتی ، برق ساختمانی و لوازم الکترونیک | فروش کالای برق بصورت عمده

محصولات حراجی

مس خالص

شمش ارت 12 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:65,000 تومان

شمش ارت 4 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:25,000 تومان

شمش ارت 6 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:42,000 تومان

شمش ارت 8 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:50,000 تومان

شمش نول 12 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:55,000 تومان

شمش نول 6 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:32,800 تومان

شمش نول 8 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:40,000 تومان

شمش نول4 پیچ مسی

قیمتواقعیتخفیفی:27,000 تومان

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟